Zaregistrujte sa, prosím.

A staňte sa dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou!

Čo to vlastne znamená? Že budete bez nároku na odmenu vo svojom voľnom čase pomáhať iným.

Prečo je registrácia potrebná?

  • aby sme pre vás vedeli nájsť tú vhodnú pozíciu, v ktorej sa vaša dobrovoľnícka duša nájde,
  • aby ste boli informovaní o tom, čo sa deje vo vašom meste či obci a vedeli ste, kde bude vaše dobrovoľnícke ruky treba,
  • aby ste ohodnotili dobrovoľnícke organizácie a my sme tak vedeli, komu a s čím treba pomôcť,
  • aby sme boli spolu stále v kontakte, udržiavali tak ducha dobrovoľníctva pri živote a dokázali sme naše (a už aj vaše) aktivity ešte stále zlepšovať.

 

Staňte sa dobrovoľníkom

Návod ako spoznať kvalitnú dobrovoľnícku organizáciu je tu

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorej sa ľudia venujú bez nároku na odmenu. Mnohí  kvôli tomu dobrovoľníctvo vnímajú ako neprofesionálnu činnosť vykonávanú „len tak“. Keď sa však stanete dobrovoľníkom či dobrovoľníčkou v organizácii, ktorá má kvalitného koordinátora dobrovoľníkov a vypracovaný dobrovoľnícky program, odhalíte zásadnú vec. Nájdete profesionalitu.

Seriózny prístup organizácie k vedeniu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je základom dobrej dobrovoľníckej organizácie a Vám ako dobrovoľníkovi/čke zaručuje, že sa budete mať na koho obrátiť a pri výkone dobrovoľníckej činnosti budete mať zabezpečené všetko potrebné.

Dobrovoľnícke organizácie sa vo svojich programoch samozrejme líšia a každá organizácia funguje podľa svojich zásad. Zároveň existuje nástroj, ktorý nám umožňuje dobrovoľnícke organizácie zhodnotiť a stanoviť určitý štandard, ktorý v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dosahujú. Vďaka nášmu hodnoteniu si môžete vybrať organizáciu nielen podľa svojho záujmu, ale aj podľa kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v danej organizácii. Hodnotenie sa začalo v roku 2015 a prebieha postupne, takže ak niektorá organizácia od nás značku kvality nemá, neznamená to, že by nerobila svoju činnosť kvalitne.

Viac informácii o Štandardoch kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa dozviete tu.