Zaregistrujte vašu organizáciu, prosím.

Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky. Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. Po overení registrácie sa s organizáciou skontaktujeme osobne/telefonicky, aby sme si objasnili ich očakávania, spôsob práce s dobrovoľníkmi/ čkami a dobrovoľnícke ponuky, ktoré budú zverejňovať v databáze. Po schválení registrácie a osobnom rozhovore s nami budú môcť vkladať ponuky pre dobrovoľníkov/ čky. Tento proces trvá maximálne 14 dní.

 

Zaregistrovať organizáciu

 

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

  • Chcete pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami kvalitne a dobre?
  • Máte chuť niečo zlepšiť, no neviete, ako na to?
  • Máte vytvorený systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami?
  • Chcete byť zaujímavou organizáciou a dokázať, že ste dobrí?
  • Zaujíma vás, ako sa pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami vyhnúť problémom?
  • Chcete ukázať donorom, že to s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami viete?

Ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali áno, je tu čas na získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi na základe štandardov kvality.

Viac informácii o Štandardoch kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa dozviete tu.

Ak chcete získať značku kavlity "S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!" kontaktujte nás.

Dobrovoľníkov a dobrovoľníčky už u nás hľadajú tieto organizácie:

AIESEC Trnava
Asociácia pracovníkov v pomáhajúcich profesiách
Bronco n.o.
Centrum Koburgovo n.o.
Centrum pomoci pre rodinu
KC Priestor
Lepší Dolný Lopašov
Mesto Trnava
Mladá Sereď
Nadácia pomoc druhému
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
Občianske združenie KVAS
Občianske združenie Miloško
OZ Spoločnosť slovensko-indického priateľstva
OZ Trnavská 13
Parlament mladých mesta Vrbové
Poradenské miesto Trnava pri Centre Návrat Bratislava
PunkStream
Rada mládeže Trnavského kraja
Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť
Superuvoľnení
Študentská rada UCM
Tábor
Trnavská arcidiecézna charita
Trnavské dobrovoľnícke centrum
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Trnava
Úsmev ako dar - centrum MAK
Záujmové združenie RODINA
Združenie STORM